site design templates

Krzysztof Piechota

Kandydat rekomendowany przez Pracowników do Rady Nadzorczej
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa


Kilka słów o mnie

Mobirise

Wiedza,
kompetencje,
uczciwość,
odpowiedzialność.

Prywatnie

Lat 42, żonaty, miłośnik zwierząt, zainteresowania - film, technologie, energetyka, technika, motoryzacja.

Kariera zawodowa

Od 2006 roku związany z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. pracując najpierw jako monter urządzeń grzewczych, następnie mistrz sieci ciepłowniczych oraz ciepłowni, obecnie jako kierownik Inżynierii Produkcji.

Podstawowe informacje

Moim priorytetem zawsze było i jest dobro Pracowników
i reprezentowanie ich spraw w sytuacji zmian. Okres transformacji, w którym obecnie znajduje się branża energetyczna oraz wydobywcza, stawia przed nami szereg nowych problemów, z którymi musimy się wszyscy zmierzyć.

Opinie na mój temat

Postrzegany jestem wśród współpracowników jako osoba odpowiedzialna, zdecydowana, umiejętnie wykorzystująca swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Aktywnie i skutecznie wspierająca oraz proponująca rozwiązania łączące różne koncepcje oraz racjonalnie wykorzystująca możliwości potencjalnych rozwiązań.

Doświadczenie

Moje przygotowanie merytoryczne
i zdobyte doświadczenie oraz empatia i zrozumienie Pracowników daje możliwości wyboru optymalnych rozwiązań dla zapewnienia dobrej, spokojnej
i stabilnej przyszłosci Grupy Kapitałowej a przede wszystkim jej Pracowników.


Videoblog


Ukończone uczelnie wyższe

Mobirise

Politechnika Śląska w Gliwicach

MobiriseAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie 


Zmiany w energetyce na przestrzeni ostatnich lat

WęgielPoczątkowo źródłem energii był w przeważającej części węgiel.

Gaz - błękitne paliwo przyszłości


Energia zielona